Meditatie

Sjamanistische Meditatie

De stille, diepe ontspannen staat die je bereikt, bevordert je natuurlijke staat van openheid en Zijn. Het maakt je bewust hoe jij met je energie en aandacht om gaat. Je ervaart innerlijke vrede, vertrouwen in jezelf en het leven, verbinding, overgave en loslaten.

We beginnen met Asha meditatie. Het gebruik van instrumenten als klankschalen, drums, ratels, bellen, gong, shrutibox en zang wordt afgewisseld door perioden van korte stilte en bijzondere muziek.

Hierbij voel je dat de krachtige healing energie doorwerkt in jou. Je komt in de diepere lagen van Zijn, die door de dagelijkse drukte vaak op de achtergrond raakt. Na de meditatie kun je makkelijker vanuit innerlijke rust en kracht mee bewegen op de golven van het leven. Je kijkt vanuit een ruimere perceptie naar je leven en pakt niet alles beet wat jou aandacht vraagt.

Als je wilt kun je mee ratelen, chanten en drummen.

 

Vrouwenritueel, Stem- Ritme- Focus- Kracht- Stilte

Al sinds de oudheid bestaan er gebruiken waarbij mannen en vrouwen in gescheiden activiteiten deelnemen. De waarde van deze gescheiden mannen- en vrouwenactiviteiten is in de Westerse maatschappij vrijwel geheel verloren gefaan. Om die waarde te herstellen en ervaren, biedt het ITL aparte mannen- en vrouwenrituelen aan.

Deze terugkerende meditatieve sessies zijn gebaseerd op gebruiken zoals men die al duizenden jaren kent in tal van culturen en tradities. Door gebruik van klank, ritme, beweging en stem kan afstemming ontstaan en wordt vaak een diep gevoelde verbinding ervaren. Een verbinding die voorbij gaat aan woorden.

Zoals een deelneemster het verwoordde: " Het is mooi te ervaren dat je na drie of vier keer op deze manier samen zijn, er al een enorme vertrouwdheid is. een vertrouwdheid die ik niet heb met mijn buurvrouw naast wie ik al dertig jaar woon.

Ervaring met vrouwenrituelen leert dat deze rituelen een positieve uitwerking hebben en bevorderlijk zijn voor helderheid, stevigheid en innerlijke rust.

Het regelmatig delen in de resonantie van de vrouwengroep zorgt voor een diepe, harmoniserende uitwerking die doorwerkt in het dagelijkse leven. Vaak ontstaat een grotere innerlijke harmonie die positief doorwerkt in relaties met zowel vrouwen als mannen.

Asha Meditatie

Bij Asha meditatie wordt een periode van rustig ratelen en een periode van stilte afgewisseld. Het zachte regelmatige geluid heeft een uitwerking op de hersenen, waardoor ze ' terugschakelen' naar een rusttoestand. Dit is een goed hulpmiddel bij mensen die een druk leven hebben en veel verschillende indrukken moeten verwerken. Na een periode ratelen vangt een even lange periode met stilte aan. Dit wordt herhaald in een tweede periode van ratelen en tweede even lange periode van stilte. De tweede periode van ritme kan ook met een drum gedaan worden, hierdoor ontstaan er hele andere innerlijke openingen. Het ratelen wordt vergezeld door heel laag met de korte stembanden een bepaalde mantra te herhalen. Hierdoor ontstaat er een grote betrokkenheid bij het ritme, hetgeen de afstemming ten goede komt.

Asha meditatie is een vorm van meditatie die door Abbahji is ontwikkeld, op basis van sjamanistische technieken.

Groepsgewijs Asha meditatie beoefenen heeft een zeer krachtige en transformerende uitwerking.

Velen ervaren een sterk verbindende werking.

 

Harp Mood (online,live)

Harp Mood is een energetische interactie door de klanken van de harp voor genezing en harmonie.

Voor meer info: www.monkmusicproductions.eu

 

Copyright © All Rights Reserved