Het Nieuwe Zaken doen

Jij en je leven

Sjamanisme meditatie en healing

Leiderschap is de kunst van visionair handelen


Een inspirerende visie is onontbeerlijk om beweging te creëren


Onze visie voor het Hoogste Goed in ZakendoenWij zien een samenleving waarin mensen zich bewust zijn van het feit dat alles met alles

en iedereen met iedereen is verbonden. Een samenleving waarin iedereen het Hoogste

Goed nastreeft voor zichzelf, de ander en de planeet die we bewonen, waardoor oorlog,

schaarste en ziekte zijn getransformeerd naar vrede, overvloed en gezondheid.


Binnen die samenleving zien wij een zakelijke wereld waarin de concurrentiestrijd in zakendoen is verdwenen en is vervangen door het zorgen voor elkaar; waar niemand winst maakt ten koste van een ander; waar alle uitwisselingen van producten en diensten gericht zijn op WIN-WIN en dus op het realiseren van een gelijkwaardig voordeel voor alle betrokkenen.


Wij zien ‘verkopen’ als een zeer ouderwetse activiteit omdat er geen behoefte aan is in een wereld van overvloed en een gemakkelijke toegang tot goederen en diensten voor iedereen. Hierdoor zien wij een groot vertrouwen tussen mensen omdat zakendoen een veilige, eerbare en liefdevolle bezigheid is waarbij iedereen elkaar helpt en als enig doel heeft dat alle betrokken partijen gelukkig zijn.


We zien werkgevers die hun medewerkers altijd en overal op basis van gelijkwaardigheid en met eerbied en respect behandelen; en we zien werknemers die houden van het werk dat ze doen. We zien een werkdag voor ons met veel vrije tijd voor ontspanning, recreatie en creativiteit.


En ten slotte zien we een cultuur van zakendoen waarbij het Hoogste Goed voor alles en iedereen als uitgangspunt dient; waar het Hoogste Goed de standaard is voor alle transacties en zakelijke relaties; en waar het Hoogste Goed voor en het welzijn van de planeet Aarde en de mensen die haar bewonen de hoogste prioriteit heeft in elke zakelijke beslissing die wordt genomen.


Samen met andere (eind)verantwoordelijken en/of leidinggevenden uit zowel profit als non for  profit organisaties, die net als wij gewend zijn in kansen te denken, gaan Erwin van de Moosdijk, Jan Stokkink en Stella Westerhof in co-creatie verkennen hoe we nu al kunnen inspelen op en mede vorm kunnen geven aan die nieuwe samenleving.

Copyright © All Rights Reserved